Jedna z najważniejszych rzeczy w programowaniu są pętle. Visual Basic for Application również posiada kilka ich rodzajów. Bardzo przydatną i sprawiającą problemy jest Do While. Najważniejszą rzeczą w pętli Do While jest warunek. Pętla...

Czytaj dalej