Tworząc zestawienia i analizując dane w Excelu czasem potrzebujemy aktualnych danych. Są to np. kursy walut, ceny akcji lub cenę z konkretnego dnia jakiegoś produktu. Ręczne kopiowanie jest męczące i łatwo się pomylić. Znacznie lepiej skorzystać z tego, co zostało udostępniane w sieci i automatycznie pobierać dane.

Tym razem chciałbym pokazać możliwość pobierania danych z sieci. Zrobimy to na przykładzie ściągania kursów walut z NBP. W tym celu utworzymy funkcję, która na podstawie waluty i daty zwróci nam ile złotówek musimy zapłacić za jedną jednostkę.

NBP udostępnia użytkownikom API, które umożliwia pobieranie kursów walut. W skrócie to zestaw funkcji dostępnych w sieci. Wymagają jednak dodatkowego kodu, aby móc z nich korzystać. Dokumentację API udostępnionego przez Narodowy Bank Polski znajdziesz tu: api.npb.pl. Wynikiem działania takich funkcji jest dokument XML lub JSON (w dużym skrócie, to uproszczony XML). Daje to ogromną elastyczność, ponieważ nie ważne z jakiego języka programowania będziemy chcieli wywołać takie funkcje, prawie każdy obsługuje XML i JSON. Można również potraktować je jako tekst i łopatologicznie wyciągać z tych dokumentów informacje.

My skorzystamy z dokumentów XML. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda taki dokument wjedź pod poniższy adres

http://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/c/gbp/2018-07-02/?format=xml

Jest to właśnie url, który wywołuje funkcję API. Mamy tu dwa parametry, które nas interesują. Pierwszym z nich to waluta – w tym przypadku gbp. Drugim data kursu, czyli 2 lipca 2018. Musimy jednak zachować format daty zgodny z dokumentacją NBP, czyli rrrr-mm-dd.

Zatem pierwszym krokiem w stworzeniu naszej funkcji będzie stworzenie linka i przyjęcie dwóch wyżej wspomnianych parametrów. Oczywiście zachowamy odpowiedni format daty. Do tego celu wykorzystamy funkcję Format.

Kolejny krok to odpalenie linka i odebranie informacji. W tym celu musimy rozbudować naszą funkcję o poniższy kod.

W zmiennej odpowiedz mamy XML z odpowiedzią typu string. Zostało nam już tylko odczytanie odpowiedniej wartości. Zaczniemy od zamienienia naszej odpowiedzi w dokument XML. Aby to uczynić trzeba dodać referencję, czyli powiedzieć VBA, aby skorzystało z kodu napisanego przez kogoś. Biblioteka zawierająca wszystko o XMLu została dostarczona razem z Excelem. Zatem wystarczy ją tylko dodać do naszego makra. Wybieramy Tools-> References… i na liście wyszukujemy Microsoft XML, v6.0. Zaznaczamy, dajemy ok i już 🙂

Zostaje nam już tylko odczytanie z XMLa interesującej nas wartości. Dla uproszczenia zrobiłem to trochę łopatologicznie. Zatem odczytuję po kolei element o indeksie 3 (czyli czwarty, bo numerujemy od 0), następnie wybieramy pierwszy podelement i z niego Bid, czyli ten o indeksie 3. Na koniec z niego odczytuję wartość.

Poniżej ścieżka jaką przeszliśmy:

  1. ExchangeRatesSeries (DocumentElement)
  2. Rates (wśród ChildNodes wybieram Item(3))
  3. Rate (wśród ChildNodes wybieram Item(0))
  4. Ask (wśród ChildNodes wybieram Item(3))
  5. Szukana wartość (nodeTypedValue)

Istnieje jeszcze jeden problem. W niektóre dni nie było podanego kursu walut (np. w weekendy). Funkcja z NBP zwróci informację o braku danych. Dodamy zatem warunek sprawdzający, czy na końcu odpowiedzi z serwera jest napis „Brak danych”

Sporo pytań pojawiło się o odczyt danych z tabeli A, dlatego poniżej prezentuję działający kod ze zmianami:

No i już. Wszystko powinno działać. W ten sam sposób można korzystać z innych udostępnionych API. Trzeba znaleźć dokumentację lub samemu wywnioskować co dane API zwraca. Jeśli wykorzystujesz API w swoich projektach pochwal się w komentarzu.

W pliku dołączonym do wpisu znajdziesz gotową funkcję z przykładem działania.