Database Generator

Aplikacja służy do generowania baz danych.

Wersja 0.3:

Obsługa baz MySQL
Generowanie pliku z zapytaniami (MSSQL i MySQL)
Poprawa błędów

Wersja 0.2:

Obsługa baz SQLite
Generowanie więzów integralności
Obsługa pól nullable
Pobieranie gotowych baz z serwera
Poprawienie wydajności generowanych baz

Wersja 0.1:

Generowanie bazy danych z pliku CSV
Obsługa MSSQL Server
Baza danych Pracownicy 1.0