Jedna z najważniejszych rzeczy w programowaniu są pętle. Visual Basic for Application również posiada kilka ich rodzajów. Bardzo przydatną i sprawiającą problemy jest Do While.

Najważniejszą rzeczą w pętli Do While jest warunek. Pętla jest powtarzana do momentu, aż przestanie on być spełniany. Wygląda ona następująco:

Do While warunek
    'ciało pętli
Loop

Teraz musimy dobrać odpowiedni warunek i wpisać to, co będziemy chcieli robić w naszej pętli.

Przydatnym wykorzystaniem takiej pętli jest przeglądanie wierszy. Chodzi tu o to, że sprawdzamy np. zawartość komórek w kolumnie A. Zakładamy, że nieznana ilość komórek będzie wypełniona, zatem zakończymy przeszukiwanie w momencie, gdy natrafimy na pustą krotkę.

Jeśli nasza tabelka ma nagłówek, naturalnym będzie rozpoczęcie szukania od drugiego wiersza. Stworzymy sobie zmienną wiersz=2 reprezentującą aktualnie przeglądany wiersz. W takim przypadku warunek będziemy mieli warunek:

Range("A" & wiersz) <> ""

Musimy jeszcze pamiętać, że przeglądamy kolejne wiersze. Niestety pętla Do While w przeciwieństwie do For nie będzie nam zwiększać zmiennej, dlatego musimy sami o to zadbać. Wystarczy prosty zapis wiersz=wiersz+1 który do zmiennej wiersz podstawi obecną wartość zwiększoną o 1. Nasza pętla wygląda teraz tak:

wiersz=1
Do While Range("A" & wiersz) <> ""
    wiersz = wiersz + 1
Loop

Po zakończeniu działania wartość zmiennej wiersz będzie wskazywała ten wiersz w którym pierwszy raz pętla trafiła na pustą komórkę. Jeśli chcemy uzyskać informację o ilości wypełnionych wierszy, to pomniejszamy zmienną wiersz o 1.

W pliku dołączonym do wpisu znajdziecie kilka przykładów wykorzystania pętli.

Dołącz do newslettera już dziś!
Zero spamu - tylko wartościowe treści!
Musisz już lecieć?
Zostaw swój adres e-mail i dołącz do BEZPŁATNYCH WEBINARÓW dotyczących SQLa!
  • „Jak uczyć się SQLa?” – 4 października
  • „SQL dla testerów” – 12 października