Podczas pracy z Excelem zdarza nam się trafić na błędy, które zwracają funkcję. Nie warto wtedy panikować, tylko trzeba rozwiązać problem. W tym wpisie przybliżę Wam te błędy, z którymi zdarzyło mi się spotkać.

#DZIEL/0!

Jak wszyscy pamiętają ze szkoły podstawowej, nie wolno dzielić przez zero. W przypadku utworzenia formuły, która próbuje wykonać takie działanie, dostajemy właśnie taki błąd.

Pamiętać należy również o tym, że Excel traktuje puste komórki jako zero. Jeśli spróbujemy podzielić wartość przez komórkę, w której tej wartości nie ma, również otrzymamy błąd #DZIEL/0!.

Jak się przed tym zabezpieczyć? Można skorzystać z funkcji JEŻELI i wykonać dzielenie tylko w momencie, jeśli liczba, przez którą będziemy chcieli dzielić nie ma wartości 0.

#N/D

Ten błąd zobaczymy w kilku przypadkach. Pierwszym z nich jest próba odwołania się w funkcji do komórki, w której jest widoczny błąd #N/D. Czyli, przy próbie podania jako jeden z parametrów adresu do komórki, która wyświetla ten błąd, to ta funkcja również zwróci ten błąd.

Kolejnym przypadkiem otrzymania #N/D są funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ i WYSZUKAJ.POZIOMO. Jeśli któraś z nich nie znajdzie pasującej wartości, wtedy właśnie otrzymamy taki błąd.

Zabezpieczyć się przed tym błędem można stosując funkcję JEŻELI.ND. Ta funkcja jako parametry przyjmuje coś, co może zwrócić błąd #N/D i wartość domyślną, którą ma zwrócić w przypadku natrafienia na niego.

#NAZWA?

Ten błąd możemy spotkać w kilku przypadkach:

  • formuła zawiera niepoprawną nazwę komórki lub zakresu, np. =JEŻELI(A=5;””;””), dostaniemy błąd, ponieważ podaliśmy niepoprawny adres komórki,
  • formuła zawiera tekst, który Excel próbuje interpretować jako niezdefiniowaną nazwę, np. wpisujemy =JEŻ i zamiast z listy podpowiedzi wybrać odpowiedni element klawiszem TAB, użyjemy entera, wtedy Excel zwróci taki błąd, ponieważ nie potrafi zinterpretować takiego wpisu,
  • formuła zawiera tekst, który nie został przez nas umieszczony w cudzysłowie.

#ZERO!

Jeśli zapomnimy podać dwukropka, określając jakiś obszar, wtedy otrzymamy ten błąd, np.:

#LICZBA!

Jest to często spotykany błąd. Pojawia się, gdy jako parametr funkcji podajemy jakiś napis, a oczekuje ona liczby. Mnie się często zdarza do obliczeń podawać komórki z wartościami np. 100 zł, zamiast 100. Taki błąd otrzymamy również, gdy podamy liczbę, ale będzie ona błędna. Funkcją taką jest np. =PIERWIASTEK(-4), która przyjmuje liczby dodatnie, ponieważ nie da się na przestrzeni liczb rzeczywistych wyliczyć takiej wartości.

#ADR!

Błąd ten jest związany z problemami odwołania do komórki.

Jeśli nie istnieje arkusz o nazwie JakisArkusz, wtedy otrzymamy #ADR!, ponieważ Excel nie jest w stanie znaleźć takiego adresu komórki.

#ARG!

Ten błąd jest również bardzo często spotykany. Wiąże się on z błędnymi argumentami funkcji. Gdy będziemy próbowali dodać do siebie tekst i liczbę wtedy Excel zwróci nam właśnie ten błąd.

Otrzymamy ten błąd również wtedy, gdy funkcja oczekuje od nas pojedynczej wartości, a my podamy jej zakres komórek.

Błędy są nieuniknione, więc nie należy się ich bać. Trzeba natomiast starać się do nich nie dopuścić lub odpowiednio je obsłużyć, aby w arkuszu się nie pojawiały. Dla osoby, która otrzyma od nas arkusz, komunikaty błędów mogą oznaczać, że nie znamy się na swojej pracy, dlatego lepiej zapobiec błędom niż później się tłumaczyć.